Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na wolne stanowisko urzednicze


0x08 graphic
0x08 graphic
U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541

e-mail: burmistrz@dobragmina.pl

Burmistrz  Dobrej
ogłasza nabór na wolne stanowisko do spraw inwestycji, budownictwa i
zagospodarowania przestrzennego


Wymagania niezbędne:
•  obywatelstwo polskie
•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw
publicznych
•  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
•  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku
•  nieposzlakowana opinia
• wykształcenie mim. średnie
Wymagania dodatkowe:
•  znajomość obowiązujących przepisów z zakresu inwestycji i budownictwa
•  znajomość pracy w administracji,
•  znajomość przepisów KPA.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw inwestycji, budownictwa i
zagospodarowania przestrzennego
• prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy
• ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
• sporządzanie bieżących informacji, okresowych analiz i ocen rozwoju
gospodarczego gminy
• wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji na planowanie
inwestycyjne oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych
inwestycji.
• pozyskiwanie śrrodków na realizację inwestycji gminnych z funduszy
pomocowych, przygotowywanie wniosków w tym zakresie
• organizowanie przetargów i innych form zamówień publicznych
• przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych
• prowadzenie spraw budowlanych, organizowanie nadzoru budowlanego
4. Wymagane dokumenty:
•  życiorys (CV)
•  list motywacyjny
•  zaświadczenie o niekaralaności - druk zapytania dostępny na bip
dobragmina.pl
•  kserokopie świadectw pracy
•  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
•  dokument poświadczający wykształcenie
• Zaświadczenie lekarskie
•  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienieWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu
Miejskiego ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, w sekretariacie lub pocztą na adres
Urzędu z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko  ds.inwestycji,
budownictwa oraz zagospodarowania przestrzennego do dnia 26.10.2007r do godz
 15,30
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r
Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
 

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek
Dobra,2007.10.05

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 08-10-2007 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 11:25