Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór kandydatów na członków zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych w Gminie Dobra

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37. ) oraz na podstawie Uchwały Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Dobrej zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków zespołu opiniującego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej.

1. Nabór na członków zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych odbywa w terminie od 18 marca 2019 roku do 25 marca 2019 roku.

2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

3. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.

4. Wypełnione formularze można przesłać drogą elektroniczną na adres: m.wiatr@dobragmina.pl lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydata na członka zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych”:- bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pokój nr 8 – sekretariat, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w godzinach pracy Urzędu, lub - za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

5. Uwagi dotyczące prac Zespołu:

1) Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków zespołu opiniującego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 r.

2) Wybór członków zespołu opiniującego zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Dobrej, sala nr 2 – sala konferencyjna.

3) Posiedzenia zespołu opiniującego będą się odbywały w zależności od potrzeb w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

4) Udział w pracach zespołu opiniującego jest nieodpłatny i za udział jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

5) Jeżeli członkowie zespołu opiniującego wybrani z bazy kandydatów opiniujących wnioski nie będą mogli uczestniczyć w posiedzeniu zespołu, wówczas zespół opiniujący będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

6) W przypadku braku zgłoszenia do bazy kandydatów opiniujących wnioski, zespół opiniujący działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe/mieszkańców.

7) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z Uchwałą Nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

 

Do pobrania: Formularz zgłoszenia kandydata

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 22-03-2019 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2019
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2019 10:09