Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomomienie o wszczęciu postępowania

Dobra, dnia 07.02.2019 r.

IBiZP.6733.01.2019.SK

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2019 r., który złożyli:

Państwo Barbara i Krzysztof Turbaczewscy

ul. Przewiewna 27

70-731 Szczecin

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego części działki nr ewid. 83/2, obręb Tucze, gmina Dobra, oznaczonej symbolem „W” zgodnie ze wstępnym projektem podziału,

dla inwestycji polegającej na:

budowie drogi wewnętrznej - dojazdowej do projektowanych działek.

 

Informuję, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w pokoju nr 14 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 913914528).

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Burmistrz Dobrej
mgr. inż. Krzysztof Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Barbara Turbaczewska, ul. Przewiewna 27, 70-731 Szczecin

  2. Krzysztof Turbaczewski, ul. Przewiewna 27, 70-731 Szczecin

  3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia się

o wydawanych dokumentach w powyższej sprawie obwieszczeniem Burmistrza.

  1. A/a.

 

 

Sporządził: Sebastian Kuran - inspektor ds. inwestycji,
tel. (91)3914538, e-mail: s.kuran@dobragmina.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 08-02-2019 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 08-02-2019 08:44