Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA I WYMIANA OKIEN I PARAPETÓW DREWNIANYCH NA PCV


BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na realizację zadania p.n.

DOSTAWA I WYMIANA OKIEN I PARAPETÓW DREWNIANYCH NA PCV,

W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBREJ

Termin realizacji (wymagany) - 17.09.2007 r.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia - SIWZ, można odebrać w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 14 od dnia 01.08.2007 r. w godz. 800-1500, lub na stronie internetowej www.bip.dobragmina.pl.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Sebastian Kuran, tel. (091)3914538.

Wadium - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Termin wpłaty wadium - do dnia 17.08.2007 r.

Miejsce wpłaty wadium: kasa Urzędu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu, nr konta 36937510415502447120000010.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, do dnia 20.08.2007r. do godz. 1200.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego - pok. nr 8. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na dostawę i wymianę okien i parapetów drewnianych na PCV, w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej. Nie otwierać przed 20.08.2007 r. godz. 1300”.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100 %

Oferent winien złożyć jedną ofertę zawierającą wynagrodzenie w cenie netto i brutto za wykonanie robót remontowych zgodnie z zakresem rzeczowym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawrze umowę w terminie 7 dni z wybranym oferentem.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dobra, dn. 31.07.2007 r.

P.O. BURMISTRZA DOBREJ

DOROTA KISIEL

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 01-08-2007 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 01-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2007 10:16