Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X-66/2007


UCHWAŁA NR X / 66 / 2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 04 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 234.629,86 zł.

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 120.033,86 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność 120.033,86

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 120.033,86 zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 750 - Administracja publiczna 9.725,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 9.725,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9.725,-zł

w dziale 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 5.190,-zł

i ochrony prawa

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 5.190,-zł

województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miasta oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 5.190,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 852 - Pomoc społeczna 99.681-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.250,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.250,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

rozdział 85295 Pozostała działalność 94.431,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 94.431,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 234.629,86 zł.

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 120.033,86

rozdział 01095 Pozostała działalność 120.033,86

§ 4430 Różne opłaty i składki 117.680,25 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 200,-zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 25,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 528,61 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 9.725,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 9.725,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.725,-zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 5.190,-zł

i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 5.190,-zł

województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miasta oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.910,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 570,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 990,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 720,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 99.681,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.250,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.250,-zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność 94.431,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 94.431,- zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 12-07-2007 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2007 08:23