Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX 56/2007


UCHWAŁA Nr IX/56/2007

Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia
25 kwietnia 2007 r.


w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Dobrej”.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167,poz.1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337) i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Dobrej” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

           Załącznik do Uchwały Nr IX/56/2007

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2007 r.


                                                                                                    

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W DOBREJ

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Dobrej przy ul. Sportowej.

2. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych wymaga zgody właściciela to jest gminy Dobra jak również uzgodnienia z jego administratorem to jest Administracją Mienia Komunalnego w Dobrej.

3. Ze stadionu mogą korzystać zgodnie z harmonogramem:

a) Biblioteka Publiczna w Dobrej w celu organizowania imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

b) zawodnicy Miejsko - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sarmata” z Dobrej,

c) uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Dobra w obecności nauczyciela lub instruktora,

d) uczniowie Gimnazjum w Dobrej w obecności nauczyciela lub instruktora.

4. Korzystanie ze Stadionu Miejskiego przez inne grupy jest możliwe tylko za zgodą Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz po uzgodnieniu z administratorem tj. Administracją Mienia Komunalnego w Dobrej. Osoby te muszą być pełnoletnie oraz korzystają z obiektu i urządzeń na własną odpowiedzialność.

5. Osoby przebywające na terenie stadionu muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

6. Zabrania się na terenie stadionu:

a) wnoszenia i spożywania alkoholu, wnoszenia materiałów pirotechnicznych, szkodliwych środków chemicznych, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia,

b) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych, bądź też tarasowania przejść i ciągów komunikacyjnych uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, sędziów, trenerów, służb porządkowych i innych osób działających w imieniu organizatorów imprezy,

c) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu stadionu i jego obrzeży,

d) zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,

e) niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń stadionowych oraz drzew, krzewów i trawy na terenie stadionu i jego obrzeżach,

f) załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych,

g) przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprez i obsługa stadionu,

h) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia,

i) wprowadzania psów i innych zwierząt za wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt.

7. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 05-06-2007 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Arkadiusz Mitłosz 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 08:50