Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

Pierwsza w 2017 roku Sesja RM odbyła się w dniu 31 stycznia. Jej przebieg był zgodny z porządkiem zamieszczonym przed sesją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Po otwarciu obrad Przewodniczący poinformował zebranych o zmianach jakie ostatnio zaszły na stanowiskach sołtysów. W sołectwie Grzęzno dotychczasowego sołtysa Panią Stanisławę Bukowską zastąpił Pan Dariusz Piotrowski, w sołectwie Wrześno Pana Piotra Iwanicza zastąpił Pan Jan Florczak. Przewodniczący Rady gratulując wyboru nowym Sołtysom życzył im dobrej współpracy z Burmistrzem i Radą Miejską oraz sukcesów podczas sprawowania swoich funkcji. Przy ustalaniu porządku obrad grupa czterech radnych zgłosiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dobra. Zgodnie z procedurami radni głosując nad uzupełnieniem porządku obrad o wspomniany projekt uchwały nie wnieśli go pod obrady XXIV Sesji. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z XXIII Sesji RM radni przystąpili do procedowania nad uchwałami:

 

Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra. Przyjęcie tej uchwały pozwala zbyć w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Dobra oznaczoną numerem działki 512/25 o powierzchni 0,1601 ha, obręb Dobra oraz oznaczonej numerem 512/26 o powierzchni 0,1564 ha, obręb Dobra. Działki położone są w okolicy ul. 3 Maja w Dobrej.

 

Uchwała w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Konsekwencją wyboru nowych sołtysów w miejscowościach Grzęzno i Wrześno jest dokonanie zmian w Uchwale XIX/99/2016 RM w Dobrej w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Nazwiska nowo wybranych sołtysów podane są na wstępie relacji.

 

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej,

 

Uchwała w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej w Dobrej,

 

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu w Dobrej,

 

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w Dobrej.  Jak co roku Rada Miejska i jej komisje stałe opracowują i przyjmują do realizacji roczne plany pracy. Plan pracy Rady Miejskiej w Dobrej będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra. Mimo dość obszernej dyskusji na posiedzeniu wspólnym komisji stałych RM radni nie wypracowali wspólnego stanowiska. Informuję, że projekt uchwały zawierał propozycję zmiany taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (dotychczasowa 3,39 zł/m3 , proponowana 3,49 zł/m3 ) zbiorowe odprowadzanie ścieków (dotychczasowa 6,09 zł/m3 , proponowana 6,44 zł/m3 ) oraz zmiany stawek opłaty abonamentowej (dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza dotychczasowa 7,45 zł, proponowana 7,70 zł; dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody dotychczasowa 5,04 zł, proponowana 5,38 zł).
Radni uchwały nie przyjęli, jednak podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim nowe proponowane stawki, zweryfikowane przez Burmistrza i tak będą obowiązywały. W sytuacji gdy Rada nie podejmuje uchwały (tak się stało) stawki wchodzą w życie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Realizując punkt 3 porządku obrad Rada przyjęła sprawozdania z pracy komisji stałych w roku 2016. Komisje odbywały posiedzenia samodzielne od 2 do 4 razy. Powodem niewielkiej ilości spotkań samodzielnych jest przyjęta przez Radę zasada odbywania posiedzeń wspólnych komisji przed każdą sesją.

 

Burmistrz informując zebranych o swoich działaniach w okresie między sesjami powiedział o:
- optymalizacji kosztów na usługi telekomunikacyjne (nowe umowy na usługi),
- zawarciu umowy na utrzymanie czystości na drogach powiatowych,
- kontynuacji prac nad tworzeniem „STRATEGII ROZWOJU GMINY”,
- podjęciem prac nad projektem uchwały antysmogowej,
- uzgodnieniach w sprawie finansowania zewnętrznego budownictwa komunalnego

 

W ramach punktu interpelacje, wolne wnioski i zapytania poruszono następujące problemy:

 

Radny Józef Kirejczyk

- zapytał Burmistrza dlaczego, mimo podawanych już niejednokrotnie terminów brak jest działań zmierzających do przyjęcia ustaleń co do budowy miejskiej oczyszczalni ścieków, ustalone były terminy spotkań roboczych i planowane spotkania nie odbyły się, Burmistrz odpowiedział, że na chwilę obecną nie mamy o czym rozmawiać.
- przypomniał, że była składana obietnica zwiększenia częstotliwości (aktualnie jeden raz w miesiącu) urzędowania radcy prawnego w Urzędzie Miejskim,
- kolejny raz zaapelował by Burmistrz rozwiązał problem związany z brakiem w Urzędzie Miejskim osoby zajmującej się promocją gminy (w tym pomocą w przygotowaniu projektów wykorzystujących środki unijne),
- poprosił by Burmistrz sprawdził, czy w planie remontowym Komendy Wojewódzkiej Policji na rok 2017 znalazły się środki na remont budynku policji w Dobrej (zgodnie z zapewnieniem Komendanta Wojewódzkiego Policji remont budynku limituje przywrócenie w Dobrej Posterunku Policji).

 

Radny Edward Stanisławczyk

- zgłosił problem braku zejścia z chodnika przy ul. Gen. Bema w „alejkę lipową”.

 

Radny Kazimierz Łojek

- zgłosił pilną potrzebę zabezpieczenia studzienki na terenie Dobropola, oraz poprawy i zabezpieczenia terenu przy wyjeździe z suszarni w Dobropolu,
- zapytał, czy są ustalenia co do rozbiórki baraku w Dobropolu (problem wcześniej zgłaszany), Burmistrz odpowiedział, że umowa jest w trakcie negocjacji.

 

Radny Rady Powiatu Janusz Łukomski

- poinformował o terminach i problemach związanych z koniecznością podjęcia odpowiedniej uchwały związanej z reformą oświatową,
- poinformował o terminie i zaprosił zebranych na uroczystą Galę wręczenia Nagród Specjalnych Starosty Łobeskiego „Smoki Powiatu” (uroczystość odbędzie się w Hali Sportowo - Widowiskowej w Łobzie 10 lutego 2017 r. o godz. 17-tej.)

 

Przewodniczący Rady odczytał zebranym list mieszkańca naszej gminy, w którym zawarta jest krytyka  działań Burmistrza, niektórych kierowników jednostek oraz radnych. List ten otrzymali niektórzy radni, część sołtysów, jego treść została zamieszczona w „Tygodniku Łobeskim”. Radni z treścią listu zostali zapoznani na posiedzeniu wspólnym komisji (30.01.2017 r.) i uznali, że należy go odczytać również na sesji RM.

Gość sesji Pan Mirosław Łukasiuk poprosił o zabranie głosu i przekazał zebranym informację, że przeprowadził sondaż na terenie gminy pytając mieszkańców o ocenę pracy Burmistrza. Poinformował, że na 360 osób pytanych wszyscy wyrazili opinię pozytywną. Zadając tym samym osobom pytanie o diety radnych, uzyskał od wszystkich odpowiedź, że są za wysokie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej
Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-03-2018 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2018 15:15