Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR V/38/2007


U C H W A Ł A N R V/38/2007

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

zabudowanej w miejscowości Grzęzno

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603, z 2005 r. Nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005 r., nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, 175, poz. 1459; z 2006 Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje :

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości gruntowe zabudowane położone w miejscowości Grzęzno, gmina Dobra , oznaczone w ewidencji gruntów jako:

-działka nr 198/1 - obręb Grzęzno

-działka nr 198/2 - obręb Grzęzno

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr VIII/76/2003 z dnia 24.06.2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Grzęzno

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :

Nieruchomość można zbyć tylko w drodze przetargu, gdyż nie mają do jej sprzedaży zastosowania przepisy art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mówią o zbywaniu nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

W oparciu o powyższe sprzedaż odbędzie się w przetargu , umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 czerwca 2003r. na sprzedaż działki oznaczonej nr 198 w związku z podziałem działki nr 198 obręb

Grzęzno na działki o numerach 198 /1 oraz 198/2 obręb Grzęzno.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-03-2007 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 10:53