Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR V/35/2007


U C H W A Ł A Nr V/35/2007

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w mieście Dobra

Na podstawie przepisów art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2004r Nr 261,poz. 2603, z 2005r Nr.130, poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459, z 2006r. Nr 104 poz.708, Nr 220 poz.1600 i poz. 1601 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 115 poz. 1203, z 2005r Dz.U. nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr181 poz. 1337

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje :

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w mieście Dobra znajdujące się przy ulicy :

-Armii Krajowej nr 7, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11,

-Ofiar Katynia nr 11, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 334/2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi na rzecz najemcy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Dobrej:

  • Nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie określania zasad sprzedaży domów i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobra dla najemców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-03-2007 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 10:50