Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe na wykonywanie prac geodezyjnych

 

Dobra, dn. 01.06.2017 r.

 

 

GNiR.271.  .2017.ME

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 996 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na:

 

  1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie prac geodezyjnych (zgodnie z zestawieniem poszczególnych prac geodezyjnych przedstawionym w załączniku). Przy pozycjach nr 1-3 w cenie należy uwzględnić koszty zakupu wypisu z rejestru gruntów w celu wydania decyzji podziałowej.

 

  1. Inne warunki zamówienia:

do oferty należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

  1. Termin wykonania zamówienia:

od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Przedmiot i termin wykonania danej wyceny Zamawiający każdorazowo przekaże Oferentowi odrębnym zleceniem.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrej pokój nr 8 (sekretariat) w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie prac geodezyjnych - nie otwierać przed dniem 14 czerwca 2017 r.”.

 

  1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru ofert jest cena. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 1000
w pokoju nr 16. Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie oraz przekazane Oferentom. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. Informacje dodatkowe:

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 16 oraz pod numerem telefonu 91 39 14 528 w. 115.

 

Burmistrz Dobrej

Piotr Hebda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marysia Elert 06-06-2017 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marysia Elert 06-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Marysia Elert 06-06-2017 12:55