Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:
1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (w 2 egzemplarzach);
2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

  • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu przedstawione w formie opisowej i graficznej,

  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3. Ewentualnie inne.

Miejsce zalatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
Sebastian Kuran - inspektor ds. inwestycji
pok. nr 14, tel. (91)3914538
e-mail: s.kuran@dobragmina.pl

Opłata skarbowa:
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 107 zł, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pelnomocnictwa).
Wpłata na konto: Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział Chociwel, nr: 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130.

Termin i sposób załatwienia
W dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
, w pokoju nr 13.
Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (91)3914538
Decyzje wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatzrenia sprawy wynosi 2 miesiące.
Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 ze zm.)

Tryb odwoławczy
Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Dobrej.

Inne informacje
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy mozna wydać więcej niz jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w
Starostwie Powiatowym w Łobzie, Wydział Geodezji i Kartografii - ul. Głowackiego 4, 73-150 Łobez.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 03-12-2013 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 03-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Administrator 07-01-2016 12:30