Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXI/2013 z dnia 01.07.2013 r.


Protokół Nr XXXI/2013 z nadzwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

01 lipca 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 14

Obecnych na sesji - 13 - ( nieobecny radny Mariusz Kaczmarek)

Obrady sesji zakończono - 1320

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie wystąpienia do sejmiku Województwa zachodniopomorskiego o

zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, sołtysów wsi, Przedstawicieli Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały

- w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego

Przewodniczący Rady - poinformował radę, że na wniosek klubu radnych została zwołana sesja nadzwyczajna.

Poinformował, że w tej sprawie odbyły się dwa spotkania w Tuczy, z których zostały sporządzone notatki służbowe notatki w załączeniu do protokołu). Podsumowując te spotkania z braku dostatecznych informacji oraz danych (liczba hektarów przeliczeniowych w województwie), odpowiedzi z Ministerstwa Finansów na nasze zapytania, większość radnych nie podjęła na poprzedniej sesji pozytywnej decyzji. Dlatego pani Burmistrz ponownie zaproponowała w terminie późniejszym na dyskusję z przedstawicielami rolników, Prezesem ZIR, radnymi i po uzyskaniu większej ilości informacji do tego tematu mieliśmy wrócić, taka propozycja została zaaprobowana przez wszystkich uczestników spotkania.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Pan Krzysztof Smela - powiedział, że decyzja należy do rady, my możemy jedynie wskazać, co zyskamy, a co możemy stracić będąc nadal w I okręgu podatkowym ( dopłaty, podatek katastrofalny).

My jesteśmy w tej samej strefie podatkowej co Pyrzyce, coś tu nie jest tak.

Rady Kazimierz Łojek - powiedział, my tylko wnioskujemy i uzasadniamy swoją decyzję, do nich należy ostateczna o zaliczenie naszą gminę do innej strefy bądź nie.

Radny Edward Stanisławczyk - stwierdził, że głównie chodzi o pieniądze i sejmik nie będzie się tym zajmował.

Rada w tym roku obniżyła cenę podstawy do ustalenia podatku rolnego, zwiększyliśmy fundusz sołecki na przyszły rok i zastanówmy się co będzie dalej?

Rady Piotr Hebda - uważa, że jest to skandal, aby Przewodniczący na wniosek Klubu Radnych nie wprowadził na poprzedniej sesji do porządku obrad tej uchwały. Wszyscy w powiecie łobeskim mają możliwość taką samą możliwość działania. Jednak inwestorzy będą woleli działać na terenach III okręgów, aniżeli I.

To jest zaciemnianie całej sytuacji, że nie ma jeszcze wszelkich informacji, uważam, że trzeba już podnieś rękę niech sprawa nabiera rozmachu.

To jest wyrównanie do właściwego poziomu (dot. podatku rolnego).

Następnie głos zabrał rolnik ze wsi Dobropole Pan Emil Turek - powiedział, że nie podjęcie uchwały jest wygodne dla gminy, bo czas działa nie na stronę rolników. Jak wiadomo rolników jest mało, dlatego dobrze jest wykorzystać tak małą grupę osób.

Pozostali rolnicy, którzy przybyli na posiedzenie sesji poparli wypowiedź rolnika P.E.Turka.

Głos zabrał radny K. Łojek - złożył wniosek formalny, aby nad podjęciem uchwały głosowanie odbyło się imiennie. Dodał jeszcze, że od ośmiu lat gmina rozważa czy ma być w I czy w III strefie podatkowej i do tej pory nadal nie podjęła żadnego kroku w tej kwestii.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie - 6 głosami za przy 7 głosach przeciw wniosek został oddalony.

Następnie przewodniczący zwrócił się o przegłosowanie projektu uchwały - radni K. Łojek, M. Bąk, K. Dorsz, P. Hebda, Kamila Ciołek-Borczyk, Piotr Gałka imiennie głosowali za podjęciem uchwały, pozostali radni 7 głosami byli przeciw podjęciu.

W związku z powyższym uchwała w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego została nie podjęta.

Radna K.Ciołek-Borczyk - zapytała czy Przewodniczący zwoła sesję w okresie urlopowym kiedy otrzyma pismo z Ministerstwa Finansów?

Przewodniczący rady odpowiedział, że tylko kiedy otrzyma w/w pismo zwoła sesję.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk - zwróciła się z zapytaniem kiedy będą zmiany w Statucie Gminy. Są pewne zapisy, które już dawno należałoby zmienić, rok temu ten temat był już poruszany.

Pani Sekretarz - odpowiedziała, że trzeba powołać komisję statutową i po wakacjach zacząć pracować nad jego zmianą.

Radny P.Hebda - zapytał czy uchwałą w spawie przejścia do innej strefy podatkowej musi mieć uzasadnienie?

Sekretarz odpowiedziała - że według jej opinii ( nie jest radcą prawnym) pewne wskazania z gminy powinny być, które ukierunkowałyby i wyjaśniły dlaczego rada podjęła taką uchwałę.

Radny P.Hebda - zwrócił się z prośbą wobec powyższego, aby na obradach sesji był zawsze obecny radca prawny i Pani Burmistrz, która podczas obrad ostatnich sesji jest nieobecna.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1320 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 26-08-2013 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 26-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2013 09:46