Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A XXXXI/258/2006


U C H W A Ł A XXXXI/258/2006

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej

w mieście Dobra przy ul. Nowogardzkiej

Na podstawie przepisów art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603, z 2005r. Nr 281, poz. 2782, Nr 150, poz. 1251) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w mieście Dobra przy ul. Nowogardzkiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 267/2 o powierzchni 0,0856ha.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr V/47/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w mieście Dobra.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :

Proponuje się sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Dobra przy ul. Nowogardzkiej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 267/2 po rozpatrzeniu wniosku , który wpłynął do tutejszego Urzędu. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą do Burmistrza Dobrej o zmianę uchwały nr V/47/2003 dotyczącej sprzedaży w/w działki w drodze bezprzetargowej na sprzedaż w trybie przetargu.

W oparciu o powyższe, sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu, umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 22-03-2006 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2006 10:57