Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXXI/259/2006


UCHWAŁA NR XXXXI/259/2006

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dobra.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002; z 2004 r. nr 69, poz. 625; nr 92, poz. 880, nr 96, poz. 959; z 2005 r. nr 33, poz. 289 i 175, poz. 1462) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), Rada Miejska w Dobrej uchwala się co następuje.

§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych na terenie gminy Dobra ma charakter stały i odbywać się będzie na zgłoszenie interwencyjne.

2.Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywał.

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę posiadającego właściwe zezwolenie lub podmiot prowadzący schronisko, z którym Burmistrz Dobrej zawrze stosowną umowę.

§ 3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione do schroniska dla zwierząt.

§ 4. W przypadku wystąpienia podejrzenia, że bezdomne zwierzę jest chore na wściekliznę lub gdy nastąpiło pogryzienie człowieka przez bezdomne zwierzę, zostanie ono umieszczone w Lecznicy dla zwierząt.

§ 5. W przypadku ustalenia opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, kosztami jego utrzymania oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej zostanie obciążony właściciel zwierzęcia, w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 22-03-2006 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2006 10:56