Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXX/254//2006


UCHWAŁA NR XXXX/254//2006

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 stycznia 2006 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dobrej dotyczących zniesienia określenia nazwy części miasta Dobra jako Dobrzanka.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612; z 2005 r. Dz. U. nr 17, poz. 141), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Dobrej w sprawie zniesienia określenia nazwy części miasta Dobra jako Dobrzanka.

§ 2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wyłącznie mieszkańcy Dobrej, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji uprawnieni zostaną poinformowani poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji sporządza się listę osób, które wzięły udział w konsultacjach, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Uprawnieni do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez wpisanie się w odpowiednią rubrykę listy wymienionej w § 4, z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz serii i numeru dowodu osobistego.

§ 6. Listy zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, pokój nr 15, w dniach:

22.03.2006 r. w godzinach od 8.00 do 12.00

23.03.2006 r. w godzinach od 12.00 do 15.00

24.03.2006 r. w godzinach od 8.00 do 12.00.

§ 7. Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji czuwać będzie pracownik Urzędu Miejskiego wyznaczony przez Burmistrza Dobrej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały nr ………………..

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia …………………..

/pieczęć organu/

DOBRA

/nazwa miejscowości, dla której

przeprowadzono konsultacje/

Lista osób

które wzięły udział w konsultacjach społecznych dotyczących zniesienia określenia części miasta Dobra jako Dobrzanka

L.p.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

Seria i numer dowodu osobistego

Za zniesieniem określenia części miasta Dobra jako Dobrzanka

Przeciw zniesieniu określenia części miasta Dobra jako Dobrzanka

Wstrzymujący się od głosowania „za” albo „przeciw” zniesieniu części miasta Dobra jako Dobrzanka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 15-02-2006 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2006 09:17