Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXVI/2012 z dn.28.12.2012 r.


Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

28 grudnia 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 14

Obecnych na sesji - 13 - ( nieobecni radni: Albiniak Henryk

Obrady sesji zakończono - 1500

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWA

- w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego z budynkiem

gospodarczym z jednoczesną sprzedażą na własność gruntu Gminy Dobra,

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym z jednoczesną sprzedażą na własność gruntu Gminy Dobra

Pani sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że wyraża się zgodę na zbycie budynku mieszkalnego jednorodzinnego znajdującym się na rzecz najemcy z przynależnym budynkiem gospodarczym, w drodze bezprzetargowej.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVI/165/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym z jednoczesną sprzedażą na własność gruntu Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Dobra na 2012 rok

Skarbnik wyjaśnił, iż w § 1 przyjąć należy środki w wysokości:

  1. 210.321,-zł. zwiększone wpływy z różnych tytułów

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1 w rozdziałach, w których wystąpiło niedoszacowanie planowanych wydatków.

Do w/w projektu radni nie wnieśli żadnych uwag.

Uchwała Nr XXVI/166/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Dobra na 2012rok

została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk zapytała jak wygląda sprawa z mieszkaniem po lekarzu Ciszewskim na ul. Kościuszki?

Pani Sekretarz odpowiedziała, iż odbyły się cztery przetargi na jego wykup, chętnych oczywiście nie było.

Następnie został ogłoszony przetarg na dzierżawę, gdzie stawka została wylicytowana na kwotę 2.800 zł. gdzie również i tu nie doszło do podpisania umowy.

Na dzień dzisiejszy są dwie możliwości przetarg lub dzierżawa za czynsz, jaka ostatecznie zapadnie w tej kwestii decyzja poinformujemy radnych na najbliższej sesji.

Ad. pk 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1400 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 14-02-2013 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 14-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2013 09:25