Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVII /245/2005


UCHWAŁA NR XXXVII /245/2005

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 06 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej, nr XXXV/225/2005 z dnia 27 sierpnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1304; Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 137, poz. 1304, Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; Dz. U z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje.

§ 1. W § 5 uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XXXV/225/2005 z dnia 27 sierpnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne udzielane jest w formie świadczenia pieniężnego”.

§ 2. W § 5 uchwały Rady Miejskiej w Dobrej wymienionej w § 1 skreśla się ust. 2, ust. 3.

§ 3. W § 5 uchwały Rady Miejskiej w Dobrej wymienionej w § 1, ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne wypłacane będzie po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczonej na wypłatę stypendiów szkolnych”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 27-12-2005 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2005 08:48