Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/ 228/2005


UCHWAŁA NR XXXV/ 228/2005

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 sierpnia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „c” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje.

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w Bank Gospodarstwa Krajowego - Oddział w Szczecinie, w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych kredyt długoterminowy w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy), z przeznaczeniem na zakup dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „ Kanalizacja gminy Dobra”.

§ 2. Ustala się następujące warunki zaciągnięcia kredytu:

1) okres spłaty kredytu najdłużej do trzech lat;

2) obsługa zadłużenia nastąpi ze środków budżetu Gminy Dobra;

3) spłata zobowiązań kredytowych następować będzie z dochodów przekraczających wydatki budżetowe, ze źródeł poza kredytowych oraz nadwyżek budżetowych w kolejnych latach.

§ 3. Udziela się Burmistrzowi Dobrej upoważnienia do zawarcia umowy kredytowej i umów towarzyszących.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zakup dokumentacji na wykonanie kanalizacji Gminy jest pierwszym etapem tej inwestycji. Pozwoli to nam na aplikowanie po środki z Unii Europejskiej na jej realizację w latach następnych. Dokumentacja będzie naszym udziałem własnym, który jest wymagany przy każdym projekcie finansowanym ze środków U.E. Finansowanie musi się odbyć poprzez kredytowanie, ponieważ nie mamy obecnie wolnych środków własnych. Zgromadzenie takich środków wymagałoby kilku lat i nie pozwoliłoby nam na ubieganie się obecnie o dofinansowanie rzeczonej inwestycji. Rada Gminy Uchwałą nr XXVIII/183/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zaopiniowała pozytywnie celowość kontynuowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Dobra” i tym samym dała pozwolenie Burmistrzowi na kontynuację działań zmierzających do realizacji tejże inwestycji . Naturalną więc koleją rzeczy, powinno również być wyrażenie zgody na jej finansowanie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-09-2005 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2005 14:45