Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U c h w a ł a nr XXXIII/209/2005


U c h w a ł a nr XXXIII/209/2005

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 21 maja 2005r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Grzęzienko, Wrześno,

Zapłocie dotyczących zmiany określającej rodzaj miejscowości w gminie Dobra

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. nr 166, poz. 1612/ oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759/ Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Grzęzienko, Wrześno, Zapłocie w sprawie dokonania zmiany określającej rodzaj miejscowości Grzęzienko, Wrześno, Zapłocie.

§ 2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wyłącznie mieszkańcy danej miejscowości, której konsultacje dotyczą, tj. Grzęzienko, Wrześno, Zapłocie, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji uprawnieni zostaną poinformowani poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji sporządza się listę osób, które wzięły udział w konsultacjach dla każdej z trzech miejscowości z osobna, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Uprawnieni do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez wpisanie się w odpowiednią rubrykę listy wymienionej w § 4, z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz serii i numeru dowodu osobistego.

§ 6. Listy zostaną wyłożone w dniach:

1/ Grzęzienko - 22.07.2005r. w godzinach od 8.00 do 12.00

23.07.2005r. w godzinach od 12.00 do 15.00

przed budynkiem nr 1;

2/ Wrześno - 24.07.2005r. w godzinach od 8.00 do 12.00

27.07.2005r. w godzinach od 12.00 do 15.00

przed sklepem spożywczym;

3/ Zapłocie - 28.07.2005r. w godzinach od 8.00 do 12.00

29.07.2005r. w godzinach od 12.00 do 15.00

przed budynkiem nr 3.

§ 7. Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji czuwać będzie pracownik Urzędu Miejskiego wyznaczony przez Burmistrza Dobrej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 14-06-2005 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 08:21