Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U c h w a ł a nr XXXIII/210/2005


U c h w a ł a nr XXXIII/210/2005

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 21 maja 2005r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bienic dotyczących

zmiany granic obrębu Bienice

Na podstawie art. 4a ust. 1 i ust. 2 oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759/ Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Bienic w sprawie włączenia części obrębu Bienice, w skład którego wchodzą działki nr: 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 346/7, 346/8, 346/9, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13, 346/14, 346/15, 346/16, 346/17, 346/18, 346/19, 346/20, 346/21, 347, zaznaczonego kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w granice miasta Dobra.

§ 2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wyłącznie mieszkańcy Bienic, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia konsultacji uprawnieni zostaną poinformowani poprzez wywieszenie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji sporządza się listę osób, które wzięły udział w konsultacjach, która stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Uprawnieni do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez wpisanie się w odpowiednią rubrykę listy wymienionej w § 4, z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz serii i numeru dowodu osobistego.

§ 6. Lista zostanie wyłożona:

1/ w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „DOBRA” w dniach: 09.08.2005r. w godzinach od

8.00 do 12.00 oraz w dniu 10.08.2005r. w godzinach od 14.00 do 17.00,

2/ w świetlicy wiejskiej w Bienicach w dniach: 11.08.2005r. w godzinach od 8.00 do 12.00

oraz w dniu 12.08.2005r. w godzinach od 14.00 do 17.00.

§ 7. Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji czuwać będzie pracownik Urzędu Miejskiego wyznaczony przez Burmistrza Dobrej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dobrej nr XXXVI/239/2001 z dnia 30.10.2001r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic miasta Dobra.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 14-06-2005 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 08:21