Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U c h w a ł a Nr XXXIII/211/2005


U c h w a ł a Nr XXXIII/211/2005

Rady Miejskiej w D o b r e j

z dnia 21 maja 2005 r.

w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80,poz.717, Nr162,poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203, Nr 167,poz.1759) oraz na podstawie art.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2001 r. Nr 142,poz.1593, z 2002 r. Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806), rozporządzenia Rady ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr47,poz.448) Rada Miejska u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ustala się dla Pani Barbary Wilczek Burmistrza Dobrej wynagrodzenie miesięczne w

wysokości 6.032,- zł. na które składa się :

- wynagrodzenie zasadnicze - 3.400 zł.

- dodatek funkcyjny - 1.060 zł.

- dodatek specjalny 20 % od łącznego

wynagrodzenia obejmującego : wyn.zasadnicze

i dod.funkcyjny w kwocie: - 892 zł.

- dodatek za wieloletnią pracę 20 % w kwocie: - 680 zł.

§ 2. Wszelkie zmiany w wynagrodzeniu oraz wypłata innych świadczeń związanych z

zatrudnieniem wymagają uchwały Rady Miejskiej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX /128/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 kwietnia

2004 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Uzasadnienie:

Podwyżka związana jest z wydawanym co roku rozporządzeniem Rady Ministrów określającym minimalne i maksymalne wynagrodzenie przysługujące burmistrzom. Obecne wynagrodzenie burmistrza nie mieści się w wyznaczonych widełkach zarobkowych. Ponadto należy docenić pracę Burmistrza wykonaną w ciągu roku od powołania na stanowisko:

- zmniejszył się deficyt budżetowy,

- spadł poziom zadłużenia gminy,

- ogromny wkład w organizację i pozyskiwanie funduszy na prace

interwencyjne i publiczne

- duże zaangażowanie w realizację zadań należących do właściwości gminy.

WYNAGRODZENIE BURMISTRZA DOBREJ

L.P

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

OBECNE

SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA WG.ROZPORZĄDZENIA

PROPOZYCJA

1

ZASADNICZE

3.300,-

3.400 - 4.560

3.700,-

2

DODATEK FUNKCYJNY

1.030,-

1.060 - 1.530

1.100,-

3

DODATEK SPECJALNY

20% z poz.1+2

866,-

20% -40% z poz.1+2

960,-

4

DODATEK

STAŻOWY

20% z poz.1

660,-

740,-

RAZEM

5.856,-

6.500,-

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 14-06-2005 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2005 08:22