Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁASZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWO ? KADROWYCH


OGŁASZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWO - KADROWYCH

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBREJ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT DS. KSIĘGOWO -KADROWYCH

  

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane kierunki ekonomiczne i rachunkowość budżetowa.

 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe.

 5. Znajomość problematyki płacowej w sferze budżetowej.

 6. Umiejętność obsługi komputera.

 7. Znajomość obsługi programu PŁATNIK

 8. Znajomość przepisów z zakresu :

- ustawy o Finansach Publicznych

- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

- ustawy Karty Nauczyciela,

- ustawy Kodeksu Pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 • 1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompletowanie oraz kontrolowanie pod względem merytorycznym dokumentów płacowych oraz sporządzanie list płac , zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych i chorobowych.

 2. Prowadzenie rozliczeń z ZUS -em i Urzędem Skarbowym oraz pełnej dokumentacji wynikającej z tych rozliczeń,

 3. Prowadzenie pełnej ewidencji wypłat osobowego funduszu płac/ karty wynagrodzeń oraz wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia osobom zainteresowanym.

 4. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalno - rentowych pracowników.

 5. Sporządzanie sprawozdań prawem wymaganych

 6. Współpraca z głównym księgowym szkoły w zakresie przygotowania dokumentacji finansowo księgowej szkoły oraz sprawozdawczości.

 Zakres odpowiedzialności :

 1. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 2. Znajomość przepisów prawa.

 3. Sumienne wypełniania poleceń służbowych przełożonych.

 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową w zakresie powierzonych sobie zadań , w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 ( Dz.U.z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ) .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 1. CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.

 • 2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 • 3. Kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 • 4. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

 • 5. Podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych oraz , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. Dz 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

Powyższa klauzula musi być dodatkowo opatrzona własnoręcznym  podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Szkole Podstawowej w Dobrej lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2012 r. do godz. 12°° pod adresem :

 Szkoła Podstawowa w Dobrej

Ul. Mieszczańska 2

72- 210 Dobra

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko REFERENT DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH "

 

Aplikacje , które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej w Dobrej w dniu15 lutego 2012 r. o godz. 14°° .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :

91 39 14 410

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta oraz na stronie Szkoły Podstawowej w Dobrej.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Dobra przez okres co najmniej 3 miesięcy .

Dobra, 06 lutego 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 07-02-2012 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2012 10:05