Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ograniczony dz 207/8- A.Krajowej - Łokietka


.

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

Burmistrz Dobrej

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Dobra

miejscowość ulica

numer działki

powierzchnia w ha

cena wywoławcza netto

wadium 10%

postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Dobra,

Armii Krajowej- Łokietka

207/8

0,0218

5.600

560 zł

100 zł

Przedmiotem sprzedaży jest:

? niezabudowana działka nr 207/8 - położona przy ul. Armii Krajowej-Łokietka, obręb miasta Dobra, powiat łobski, oznaczona ,,B, uzbrojenie w media w zasięgu, kształt działki nieregularny, konfiguracja terenu płaska, bez dostępu do drogi, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami, działka gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 81. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW-SZ1L/00019425/7 w Sądzie Rejonowym w Łobzie.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych dziesiątek w górę. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

W przetargu ograniczonym na polepszenie zagospodarowania mogą brać udział właściciele lub współwłaściciele działek sąsiednich oznaczonych numerami 207/2, 207/4, i 374 obręb miasta Dobra, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r, nr 102, poz. 631) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/52/2011 z dnia 16.06.2011r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu nr 36937510415502447120000010 najpóźniej do dnia 21.09.2011 roku do godziny 1400.

- złożenie najpóźniej w dniu 21.09.2010 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym z kopią dowodu osobistego, dowodem wpłaty wadium, kopią aktu własności działki przyległej oraz oświadczeniem o zapoznaniu się warunkami przetargu ograniczonego.

Przetarg ograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu 29.09 2010r. rozpoczęcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wasilewicz 23-08-2011 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Wasilewicz 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Wasilewicz 23-08-2011 09:41