Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr II/2010 z dnia 03 grudnia 2010 r.


Protokół Nr II /2010 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

03 grudnia 2010 r.

1. Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali Sportowej

w Dobrej.

Początek obrad - godzina 1400

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali

znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawiła radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2.WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ O WYBORZE BURMISTRZA.

3. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ BURMISTRZA.

4. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,

- w sprawie ustalenia ilości członków komisji Rady Miejskiej w Dobrej,

- w sprawie wyboru członków komisji Rady Miejskiej w Dobrej,

- w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Dobrej.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE NA

SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Porządek obrad bez uwag został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią

Protokół bez uwag został przyjęty 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PRZEZ ZASTĘPCĘ

PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ O

WYBORZE BURMISTRZA

Zastępca Gminnej Komisji Wyborczej Pan Stanisław Kowalczyk wręczył zaświadczenie i gratulował Pani Burmistrz tak dużego poparcia i życzył dalszej owocnej pracy.

Ad. pkt 3 ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ BURMISTRZA.

Pani Burmistrz złożyła wobec Rady ślubowanie. Przewodnicząca poinformowała, że ślubowanie można zakończyć zdaniem „Tak mi dopomóż Bóg”.

Tekst roty ślubowania odczytała (fragmentami), fragmentami P. Burmistrz powtarzała- „Obejmując urząd bur mistrza gminy i miasta Dobra, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności, a powierzony urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego o pomyślności mieszkańców gminy i miasta”

Po akcie powiedziała, że tak pracować musimy żeby była to praca owocna dla mieszkańców naszej gminy i zrobi wszystko, by powierzony urząd sprawować sumiennie i uczciwie.

Ad. pkt 4 PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie wygaśnięcia mandatu

Pani Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że do biura Rady Miejskiej wpłynęła informacja od Gminnego Biura Wyborczego, na podstawie której stwierdzono, że nowo wybrany radny w dniu wyborów nie posiadał prawa wybieralności. Rady złożył ślubowanie na pierwszej sesji obecnej kadencji

Dwa dni później odbyła się kolejna sesja. Na niej to radny podziękował wyborcom za zaufanie, przeprosił za całe zamieszanie.

Wszyscy zaś radni podjęli uchwałę o wygaśnięciu mandatu Pana Rafała Pałki.

Uchwała Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej,

- w sprawie ustalenia ilości ustalenia ilości członków Komisji Budżetu,

Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,

- w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury

i Sportu.

Radni zdecydowali jednogłośnie, że w każdej z wyżej wymienionych komisji będzie pracować 5 radnych.

Uchwała Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez Radę -12 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej

Na członków Komisji Rewizyjne zaproponowano następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na prace w tejże komisji:

1. Marut Bogumiła

2. Graczykowski Wiesław

3. Stanisławczyk Edward

4. Jaromin Grzegorz

5.Grzywacz Dorota

Pani Maria Bąk uzyskała najmniejszą ilość głosów i nie weszła w skład komisji.

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez Radę - 10 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących.

- w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego

i Rolnictwa

Na członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zaproponowano następujących radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę w tej komisji:

1. Stanisławczyk Edward

2. Kontowicz Antoni

3. Bąk Maria

4. Ciołek Kamila

5. Łojek Kazimierz

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa została przyjęta przez Radę - 12głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i

Sportu

Na członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowano następujących radnych, którzy wyrazili zgodę na prace w tej komisji:

1. Ciołek Kamila

2. Gałka Piotr

3.Marut Bogumiła

4. Grzywacz Dorota

5. Padziński Damian

W skład tej komisji nie weszła radna Maria Bąk tu również uzyskała najmniejszą ilość głosów.

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r.

W sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu została przyjęta przez Radę - 12 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Radni zaproponowali na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Pani Bogumiłę Marut, która wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez Radę - 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju

Gospodarczego i Rolnictwa

Radni zaproponowali na przewodniczącego Komisji Pana Edwarda Stanisławczyka, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Uchwała Nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa została przyjęta przez Radę - 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty,

Kultury i Sportu

Radni zaproponowali na przewodniczącego Komisji Pani Dorotę Grzywacz, która wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Uchwałą Nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 03 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu została przyjęta przez Rade - 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. pkt 5 INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak poinformował, że do końca roku powinien być uchwalony budżet na rok 2011.

Jednak ostateczny termin może przesunąć się do stycznia przyszłego roku.

Dlatego jesteśmy z P. Burmistrz do dyspozycji Państwa, jeśli będą jakieś pytania wątpliwości. Wszelkie materiały znajdują się też w biurze rady.

Nie kryję dodał, że wolałby, aby ten budżet uchwalić w jeszcze w tym roku.

Ad. pkt 6 ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz.

1520.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 10-01-2011 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 10-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2011 08:52