Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLVIII/315/2010


UCHWAŁA NR XLVIII / 315 / 2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze

Na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835,)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Dobra do przedstawiania Radzie Miejskiej w Dobrej do dnia 31 sierpnia każdego roku, pisemnej informacji o:

 1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze,

 2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

 3. przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

§ 2.

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra za I półrocze powinna obejmować:

 1. Część tabelaryczną odzwierciedlającą załączniki do uchwały budżetowej na dany rok, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

 2. Część opisową zawierającą:

  1. omówienie ogólne stopnia realizacji dochodów budżetowych,

  2. omówienie ogólne stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy,

  3. omówienie ogólne realizacji przychodów i rozchodów budżetowych,

  4. omówienie przewidywanych wskaźników długu,

  5. informację o stanie zobowiązań i wierzytelności gminy, w tym wymagalnych.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powinna obejmować:

 1. Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

 2. Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji wieloletniej prognozy finansowej,

3. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze powinna obejmować :

1) Część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planów finansowych instytucji, w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych wraz z wyszczególnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

2) Część opisową zawierającą omówienie stopnia realizacji planów finansowych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-10-2010 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2010 10:03