Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 22.10.2021 r. decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.17.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra"..

Dobra, dnia 22.10.2021 r.

OŚiGW.6220.5.18.2021.AW    

OBWIESZCZENIE 

            Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

(podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, w tym nieruchomości znajdujących się w obszarze 100 m od granic przewidywanego terenu realizacji przedsięwzięcia),

 

że w dniu 22 października 2021 roku, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25.08.2021 r. znak:WST-K.4220.284.2021.AL, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia
24.08.2021 r. znak:ZNS.9022.2.1.27.2021 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
18.08.2021 r.znak:SZ.ZZŚ.1.4360.154.2021.AŚ, została wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.17.2021.AW
o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra”

Wnioskodawca: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53,  00-113 Warszawa

            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Dobrej,  przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530,po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (91 3914528 lub 729 055 531).

Od wydanej decyzji służy stronom postępowanie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

 

 

           

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 22-10-2021 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 22-10-2021 09:09