Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o zwróceniu się do RDOŚ w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, PPIS w Łobzie oraz PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinei o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwięcia na środowisko na wniosek firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra'

Dobra, dnia 07.12.2018 r.

IBiZP.6220.03.7.2018.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

           Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy na wniosek z dnia 10.06.2018 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 14.06.2018 r., firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra”, zwrócono się do:

  1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin,
  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez,
  3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin,

w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

           Zgodnie z art. 63, 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii i uzgadnia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

           Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowaniu, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 11-12-2018 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 11-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:15