Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie-zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616"

Dobra, dnia 09.11.2017 r.

OŚ i GW.6220.01.21.2017.AW

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, w związku z art. 79 § 2 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam
o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,, Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616”.

Jednocześnie zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia na wniosek
z dnia 14.08.2017 r., uzupełniony w dniu 24.08.2017 r., złożony przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie, reprezentowanym przez pełnomocnika p. Edytę Dombrowską - Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kochanowskiego 10/5, 78-200 Białogard.

Stosownie do art. 10 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron
co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W toku powyższego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, wyraził opinię, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - pismo z dnia 17.10.2017 r. (data wpływu 19.10.2017 r.) znak:WST-K.4240.151.2017.NK.2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie pismem z dnia 06.09.2017 r. (data wpływu 07.09.2017 r.) znak:PS-ZNS-407/6/18/AP/2017 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616”.

  1. związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy można zapoznawać się od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538.
  1. w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

PIOTR HEBDA

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania przez obwieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- na tablicy ogłoszeń Sołectw: Tucze, Dobropole,

  1. Edyta Dombrowska – pełnomocnik ZDP w Łobzie

         ul. Kochanowskiego 10/5

        78-200 Białogard.

Do wiadomości:

  1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

          ul. Niepodległości 35

         73-150 Łobez.

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie

ul. A. Mickiewicza 26

75-004 Koszalin.

  1. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Łobzie

ul. Niepodległości 66/2

73-150 Łobez.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 10-11-2017 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 10-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 10-11-2017 09:42