Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo"

Dobra, dnia 04.09.2013 r.

OŚiGW.6220.1.67.2012.SK                                      

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm),

zawiadamiam strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę ,,Deut- Pol” Sp. z o. o.  w dniu 24.07.2012 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 25.07.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej na realizację ww. przedsięwzięcia, przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”, która miała miejsce od dnia 19.07.2013 r. do dnia 12.08.2013 r.

W dniu 12.08.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo od Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, które zgłosiło uwagi oraz wniosło o ich rozpatrzenie przed wydaniem decyzji środowiskowej. W dniu 04.09.2013 r. wezwano Inwestora do złożenia wyjaśnień (w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania), które wniosło w formie uwag Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”.

Burmistrz Dobrej jako organ prowadzący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź jej zmiany, ma również obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania.

W związku z przedmiotowym wezwaniem, nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, a w nawiązaniu do art. 36 § 1 i 2 k.p.a. przedłużam termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2013r.    

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 05-09-2013 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 05-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:26