Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów właściwych tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii co do warunków realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra".

Dobra, dnia 02.04.2013 r.

OŚiGW.6220.1.47.2012.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy na wniosek z dnia 24.07.2012 r., uzupełniony w dniu 07.09.2012 r. firmy Deut-Pol Sp. z o. o, z siedzibą w Bienicach w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra” oraz dostarczeniem do Gminy Dobra raportu oddziaływania na środowisko w dniu 30.01.2013 r. oraz uzupełniania raportu oddziaływania na środowisko w dniu 20.03.2013 r., zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.), jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii i uzgadnia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowaniu, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 03-04-2013 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 03-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Administrator 03-04-2013 13:17