Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo"

Dobra, dnia 26.02.2013 r.

OŚiGW.6220.1.30.2012.SK

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko oraz informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 25.07.2012 r., uzupełniony w dniu 07.09.2012 r., złożony przezfirmę „DEUT-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bienicach – zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 17.08.2012 r., znak: OŚiGW.6220.1.2012.SK. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 30.01.2013 r.

Burmistrz Dobrej jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i zaopiniowaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.  

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 39 14 538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 28.02.2013 r. do 20.03.2013 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres sekretariat@dobragmina.pl; w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 27-02-2013 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:29