Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie w sprawie przedłużenia terminu podjęcia działań naprawczych celem obniżenia stężenia amonowego jonu w wodzie przeznaczonej do spożycia z wodociągu Dobropole. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:55
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 19.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 28.08.2020 r., (uzupełniony w dniu 23.09.2020 r.), firmy PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:51
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej w sprawie zasięgnięcia opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko p.n. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 26.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.09.2020 r., (uzupełniony w dniu 28.09.2020 r.), firmy EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:43
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:39
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Green capital S.A. z siedzibą przy ul. Słowackiego 59 w Aleksandrowie Kujawskim o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 23.09.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 24.09.2020 r., firmy Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:27
Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:22
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Błądkowo, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:17
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krzemienna, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:12
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 08.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 08.10.2020 r., znak: ZNS.9022.2.1.13.2020, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:06
OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:57:01
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 09.10.2020 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.205.2020.LA, dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowaną przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:57
Obwieszczenie zawiadomienie o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:51
Obwieszczenie -zawiadomienie o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:46
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej stron postępowania o opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 09.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 09.10.2020 r., znak: ZNS.9022.2.1.14.2020, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:41
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:37
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 13.10.2020 r., znak: ZNS.9022.2.1.15.2020., stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowaną przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:32
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu inwestora pismem Burmistrza Dobrej z dnia 15.10.2020 r., znak: OŚiGW.6220.3.15.2020.AW, dotyczącego wykazania powiązań technologicznych dla trzech zamierzeń budowlanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:27
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Bienice, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:22
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce i Wrześno, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:56:17
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wezwaniu inwestora pismem z dnia 02.11.2020 r. znak: OŚiGW.6220.2.13.2020.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.10.2020 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 19.10.2020 r.) do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?, 2. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 19.10.2020 r., znak: WST-K.4220.332.2020.AP, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 168 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?, wraz ze wskazaniem określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.). Sebastian Kuran 2023-05-31 14:55:37
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wezwaniu inwestora (pismem z dnia 02.11.2020 r. znak: OŚiGW.6220.5.14.2020.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.10.2020 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 19.10.2020 r.) do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra, 2. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 22.10.2020 r., znak: WST-K.4220.336.2020.AW, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra wraz ze wskazaniem określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska Sebastian Kuran 2023-05-31 14:55:31
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 28.10.2020 r., znak: WST-K.4220.334.2020.MCD, stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 pn. ,,Ostoja Ińska" (kod PLB 320008) oraz określająca zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem oddziaływania na obszar Natura 2000. 2. wyjaśnieniach Pełnomocnika Inwestora w zakresie wskazanym w piśmie z dnia 15.10.2020 r. znak: OŚiGW.6220.3.15.2020.AW, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 30.10.2020 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:55:27
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 28.10.2020 r. znak:SZ.ZUZ.1.4210.185.2.2020.FKT Sebastian Kuran 2023-05-31 14:55:22
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 28.10.2020 r. znak:SZ.ZUZ.1.4210.185.3.2020.FKT Sebastian Kuran 2023-05-31 14:55:17
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Burmistrza Dobrej z dnia 05.11.2020 r. znak:OŚiGW.6220.3.21.2020.AW określającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:55:11
Informacja o poziomach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 2019 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:55:07
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra, złożonym przez Green Capital S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 59, reprezentowaną przez p. Sylwię Kupc, które wpłynęło Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniach 6-10.11.2020 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 16.11.2020 r. znak:OŚiGW.6220.5.17.2020 r. uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia do Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o ponowną opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z wezwaniem z dnia 19.101.2020 r. znak:SZ.ZZŚ.1.4360.1.186.2020.KK. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:55:02
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra? złożonym przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, które wpłynęło Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 12.11.2020 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 17.11.2020 r. znak:OŚiGW.6220.2.16.2020 r. uzupełnienia karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia do Zarządu Zlewni w Gryficach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o ponowną opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z wezwaniem z dnia 15.101.2020 r. znak:SZ.ZZŚ.1.4360.1.184.2020.KK. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:57
Zawiadomienie Burmistrza Dobrej z dnia 19.11.2020 r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na 'Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 'Dobra Nowogardzka Północ I' na terenie dz. nr 352 obręb Bienice, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:53
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 'Farmy fotowoltaicznej Tucze' na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:49
Komunikat nr 2/2020 w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia w wodociągu Dobropole, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:44
Obwieszczenie- zawiadomienie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 30.11.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 04.12.2020 r., znak:SZ.ZZŚ.1.4360.186.2020.KK, dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące warunki gruntowo-wodne, planowanego przez firmę Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim, reprezentowaną przez p. Sylwię Kupc, w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:40
Obwieszczenie zawiadomienie Burmistrza Dobrej 1. opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01.12.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 04.122020 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.1.184.2020.KK, dotycząca braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 168 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra oraz określająca warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo ? wodne. 2. podtrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16.10.2020 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 19.10.2020 r., znak:WST-K.4220.332.2020.AP, na podstawie pisma z dnia 04.12.2020 r. znak: WST-K.4220.332.2020.AP.2, które wpłynęło w dniu 07.12.2020 r. dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PVE 168 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, 85-236 Bydgoszcz, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra?, wraz ze wskazaniem określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.). Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:35
Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gryficach z dnia 07 grudnia 2020 r. znak: SZ.ZUZ.1.4210.185.9.2020.FKT o wydaniu w dniu 07 grudnia 2020 r. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na wykonanie przejść projektowanym gazociągiem pod rzeką Sąpolna, Dobra, Ukleja w ramach zadania 'Gazyfikacja miejscowości Kulice, Wierzbięcin, Słajsino, Jarchlino, Łosośnica, Radzim, Troszyszno, Błądkowo' Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:29
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostaczanej z urządzeń wodociągowych miejscowości Tucze i Bienice na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:24
Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra? złożonym przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:20
Obwieszczenie -zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji na podstawie wniosku złożonego przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:13
Obwieszczenie -zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:54:09