Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:30:57
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:30:04
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:29:07
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:28:30
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:28:13
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2019-11-27 12:27:18
Zawiadomienie- Burmistrz Dobrej zawiadamia strony postępowania o: 1. Wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, złożonym w dniu 22.11.2019 r. przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowaną przez p. Izę Michałek, 2. Wystąpieniu pismem z dnia 22.11.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.16.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 3. Wpłynięciu pisma z dnia 05.11.2019 r.Znak:PS-ZNS-407.1/3/56/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, zawierającego rekomendację dla odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Agnieszka Witkowska 2019-11-26 15:51:48
Zawiadomienie- Burmistrz Dobrej zawiadamia strony postępowania o: 1. Wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 158 (obręb 0001) w miejscowości Błądkowo, gm. Dobra, złożonym w dniu 22.11.2019 r. przez Elektrownię PV 46 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, reprezentowaną przez p. Izę Michałek, 2. Wystąpieniu pismem z dnia 22.11.2019 r. znak: OŚiGW.6220.3.16.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, z prośbą o ponowną opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 3. Wpłynięciu pisma z dnia 05.11.2019 r.Znak:PS-ZNS-407.1/3/56/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, zawierającego rekomendację dla odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Agnieszka Witkowska 2019-11-26 15:49:47
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra Agnieszka Witkowska 2019-11-26 15:38:55
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr ewidencyjnym 103 obręb 0005 Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania oraz przyłączem? z dnia 22.11.2019 r. znak:OŚiGW.6220.2.11.2019.AW dla firmy Greenprojekt 10 Sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie Agnieszka Witkowska 2019-11-26 15:24:58
Informacja o wyłonieniu wykonawcy Sebastian Kuran 2019-11-26 15:07:05
Informacja o treści złożonych ofert Sebastian Kuran 2019-11-26 15:06:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 3/2, 3/3 o. Dobropole - dokument usunięty Marysia Elert 2019-11-26 13:21:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 3/2, 3/3 o. Dobropole - dokument usunięty Marysia Elert 2019-11-26 13:20:23
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 01 października 2019 r. w sprawie przyznania wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego do zarządzania projektem i kontroli realizacji projektu "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - gmina" - RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Barbara Ostrowska 2019-11-22 15:25:24
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyznania wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego do zarządzania projektem i kontroli realizacji projektu POPC Barbara Ostrowska 2019-11-22 15:23:38
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 01 października 2019 r. w sprawie przyznania wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego do zarządzania projektem i kontroli realizacji projektu "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - gmina" - RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Barbara Ostrowska 2019-11-22 15:20:01
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 01 października 2019 r. w sprawie przyznania dodatków do wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego do zarządzania projektem i kontroli realizacji projektu "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice - gmina Dobra" - RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-22 14:55:14
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dodatków do wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego do zarządzania projektem i kontroli realizacji projektu POPC - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-22 14:55:00
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok Barbara Ostrowska 2019-11-22 11:44:14
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Barbara Ostrowska 2019-11-22 11:41:08
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 7 istopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury pozyskiwania informacji przez Inspektora Ochrony Danych Barbara Ostrowska 2019-11-22 11:32:45
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2019 rok - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-22 11:28:24
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 19 listopada 2019 r. - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-22 11:28:21
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dodatków do wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego do zarządzania projektem i kontroli realizacji projektu POPC - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-22 11:27:56
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dodatków do wynagrodzeń dla członków Zespołu Projektowego do zarządzania projektem i kontroli realizacji projektu POPC - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-22 11:22:24
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 19 listopada 2019 r. - dokument usunięty Barbara Ostrowska 2019-11-21 08:26:25
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 7 istopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury pozyskiwania informacji przez Inspektora Ochrony Danych Barbara Ostrowska 2019-11-21 08:21:41
Dorota Kisiel 2019-11-18 16:15:49
Dorota Kisiel 2019-11-18 16:13:37
Dorota Kisiel 2019-11-18 16:09:32
Dorota Kisiel 2019-11-18 16:05:35
regulamin organizacyjny 2019 Dorota Kisiel 2019-11-18 15:53:33
regulamin organizacyjny 2019 Dorota Kisiel 2019-11-18 15:53:15
zmiany w statucie 2017r Dorota Kisiel 2019-11-18 15:41:02
zmiany 2017r - dokument usunięty Dorota Kisiel 2019-11-18 15:39:36
zmiany 2017r - dokument usunięty Dorota Kisiel 2019-11-18 15:38:19
rostrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego do zmian z 2018r. Dorota Kisiel 2019-11-18 15:30:14
zmiany w statucie 2018r Dorota Kisiel 2019-11-18 15:27:32
zmiany w statucie 2018r Dorota Kisiel 2019-11-18 15:26:47