Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora - DEUT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Bienicach do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo"

Dobra, dnia 26.02.2013 r.

OŚiGW.6220.1.35.2012.SK                                    

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”,

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko pismem z dnia 26.02.2013 r. w następującym zakresie:

1.      Na str. 87 w pkt. 27 – „Opis analizowanych wariantów przedsię­wzięcia polegających na zmianie składu ilościowego i jakościowego surowców”, zawarta jest informacja o stosowaniu głównie kiszonki kukurydzianej oraz substratów biodegradowalnych oraz że nie zmienia się składu ilościowego i jakościowego substratów w produkcji biogazu. Natomiast na str. 17 w pkt. 2.1 – „Wydatek energetyczny substratów”, wskazuje się Odpady biodegradowalne – zamienniki substratów o kodzie 19 05 02 –nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach raportu oraz o ich sprecyzowanie. Proszę także o uzupełnienie zapisów o opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia, polegających m.in. na zmianie składu ilościowego i jakościowego surowców stosowanych w produkcji biogazu.

2.      Na str. 18 – „Obsługa komunikacyjna”, zawarta jest informacja o braku konieczności dowozu substratów przejazdu przez m. Dobra. Natomiast na str. 12 – „Opis przedsięwzięcia i rodzaj stosowanej technologii” podana jest informacja o wykorzystywaniu substratów w postaci wysłodków buraczanych z cukrowni w Kluczewie. Proszę o podanie zaplanowanej trasy transportu tego substratu, z pominięciem miasta Dobra. Jednocześnie proszę o wskazanie trasy wywozu odpadów pofermentacyjnych do miejscowości Osowo i Bieńczyce, gm. Nowogard.

3.      Na str. 28 – „Kogenerator” wskazane są ilości ciepła odpadowego (w kW) bez podania okresu w jakim są one wytwarzane (dzień, miesiąc, rok).

4.      Na str. 30 – „Bilans biomasy i wody”, przyjęto założenia obliczeniowe najmniej korzystne dla biogazowni: 26 150 t/r, 3,3 t/h, 78,4 t/d. Proszę o przeprowadzenie analizy założeń obliczeniowych maksymalnych dla biogazowni.

5.      Na str. 12 – „Wykorzystane substraty” podana jest łączna ilość substratów w wysokości 26 150 t/r. Natomiast na str. 37 – „Gospodarka odpadami”, podana jest ilość odpadów poprodukcyjnych w ilości około 26 150 Mg/rok. Z kolei na str. 32 – „Zagospodarowanie osadów pofermentacyjnych”, podana jest ilość masy pofermentacyjnej 20 173 m3. W związku z powyższym proszę o podanie bilansu masy pofermentacyjnej.

6.      Podania informacji dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

7.      Raport powinien zawierać streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu.

8.      Określenia sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami z silosu na kiszonkę z kukurydzy o pojemności 20 000 m3 oraz określenie innych substratów przewidzianych do składowania w przedmiotowym silosie.

Jednocześnie, w oparciu o przepisy art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust.1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.), wezwano inwestora do uzupełnienia raportu w zakresie przedłożenia wypisów z rejestru gruntów, obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo” jest firma ,,Deut-Pol” Sp. z o. o. z siedzibą w Bienicach.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. (91)3914538 można zapoznawać się z pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 27-02-2013 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:29