Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLVII/301/2010


Uchwała Nr XLVII/301/2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmianę statutu Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie w ten sposób, że:

§ 5 otrzymuje brzmienie:

"1. Do celów i zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań założonych w polityce ekologicznej na terytorium gmin będących uczestnikami Związku w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, mieszkańców tych gmin dotyczących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, obejmujących w szczególności zadania utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej z zakresu rozwiązywania problemu dotyczącego środowiska naturalnego.
2. Związek realizował będzie Plan Gospodarki Odpadami i w tym celu wybuduje Zakład Gospodarki Odpadami.

3.Związek może prowadzić Zakład Gospodarki Odpadami w formie organizacyjno - prawnej zakładu budżetowego albo spółki prawa handlowego ze 100% udziałem Celowego Związku Gmin R - XXI w Nowogardzie zwanych operatorem.

4. Eksploatacja składowiska Zakładu Gospodarki Odpadami będzie nieograniczona w czasie, a zasięgiem terytorialnym obejmować będzie tereny gmin  będących uczestnikami Związku.
5. Zakład Gospodarki Odpadami świadczyć będzie usługi o charakterze usług publicznych z zakresu gospodarki odpadami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin będących uczestnikami Związku w ramach zadania własnego tych gmin.

6. W celu zapewnienia zaspokajania tych wymogów, Zarząd Związku zawrze z każdą gminą będącą uczestnikiem Związku umowę o świadczenie usług publicznych zwaną umową wykonawczą, która regulować będzie szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych i zobowiązania Związku w zakresie gospodarki odpadami, warunki świadczenia tych usług oraz czas trwania tego obowiązku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 08-09-2010 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2010 10:16