Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ośrodek Pomocy Społecznej konkurs na stanowisko urzędnicze


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

ogłasza nabór na stanowisko - Referenta ds. funduszu alimentacyjnego

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

- wykształcenie minimum średnie, zawodowe - administracja, ekonomia

- obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- posiada dobry stan zdrowia,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  1. Wymagania ( pożądane ):

- dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

- staż pracy w administracji publicznej,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera z systemem Windows XP,

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel ),

- umiejętność pracy w zespole,

- wysokie poczucie odpowiedzialności,

- dobra organizacja pracy,

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- oferta z wnioskiem o zatrudnienie

- list motywacyjny,

- życiorys ( CV ),

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,

- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,

- pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).

Dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składania kopii, odpisów - uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

  1. Główne obowiązki:( zakres zadań )

- przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego,

- kompletowanie i opracowywanie dokumentów zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w tym:

wprowadzenie do systemu komputerowego, przygotowywanie decyzji, wydruk decyzji dotyczących wymienionych w ustawach świadczeń,

- przygotowywanie list wypłat świadczeń,

- sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją świadczeń,

- prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń,

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach z zakresu ustawy o funduszu alimentacyjnym i zaliczki alimentacyjnej,

- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do występowania przed sądami i innymi organami w sprawach z zakresu ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą , w zaklejonej kopercie na adres Ośrodka ul. Rynek 1, 72-210 Dobra z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej” w terminie do

Dnia 25.01.2010r. do godz. 15.30 ( ostateczna data wpływu dokumentów do OPS

Dobra ). Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu OPS-u.

Drugim etapem naboru będzie rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się 28.01.2010r. kandydaci spełniający warunki naboru zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 26.01.2010r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobragmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Dobra - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 13-01-2010 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2010 11:33