Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XL-266-2009


UCHWAŁA NR XL / 266 / 2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111,nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 92.974,33

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 84.824,33

rozdział 01095 Pozostała działalność 84.824,33

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 84.824,33 zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 750 Administracja publiczna 1.500,-zł

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.500,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.500,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 6.650,-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3.910,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.910,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.740,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2.740,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 92.974,33

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 84.824,33

rozdział 01095 Pozostała działalność 84.824,33

§ 4430 Różne opłaty i składki 83.182,26 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.361,10 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 205,52 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 33,35 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 42,10 zł

w dziale 750 Administracja publiczna 1.500,-zł

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.500,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.500,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 6.650,-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3.910,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

zadania własne

§ 3110 Świadczenia społeczne 3.910,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.740,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.740,-zł

§ 3.Zmniejsza się dochody Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 65.247,-

w dziale 801 Oświata i wychowanie 16.000,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 16.000,-zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 16.000,-zł

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 852 - Pomoc społeczna 49.247,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 49.247,-zł

społeczne

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 49.247,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 4.Zmniejsza się wydatki Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 65.247,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 16.000,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 16.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.000,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 49.247,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 49.247,-zł

społeczne

zadania własne

§ 3110 Świadczenia społeczne 49.247,-zł

§ 5.Zmniejsza się wydatki Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 340.000,-zł

w dziale 600 Transport i łączność 340.000,-zł

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,-zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 280.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267.000,-zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 04-01-2010 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2010 12:01