Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/172/2008


U c h w a ł a Nr XXVII/172/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dobrej

u c h w a l a co n a s t ę p u j e.

§1. Upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 192, poz. 1378, z późniejszymi zmianami).

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

§3. Traci moc uchwała Nr XXIV/161/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia

30 września 2008roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Uzasadnienie :

Art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź. zmianami ) pozwala ustanowić inny organ właściwy niż ustawowo określony. Uchwała Rady Gminy jest wówczas źródłem przekazania kompetencji , ustanowione upoważnienie stanowi akt prawa miejscowego i winno być opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejść w życie w terminie wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

( DZ.U.z 2007r N 68, poz.449 )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 28-01-2009 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2009 12:05