Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/157/2008


UCHWAŁA NR XXIII / 157 /2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 04 września 2008r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 106.800,-zł.

w dziale 852 - Pomoc społeczna 105.600-zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 20.000,-zł

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 20.000,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

rozdział 85295 Pozostała działalność 85.600,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 85.600,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 1.200,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1.200-zł

§ 0830 - Wpływy z usług 1.200,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 106.800,- .

w dziale 852 - Pomoc społeczna 105.600,-zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 20.000,-zł

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.800,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.500,-zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200,-zł

§ 4750 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 4.500,-zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność 85.600,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 85.600,- zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 1.200,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1.200,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,-zł

§ 3.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 446.113,95

w dziale 801 - Oświata i wychowanie. 446.113,95

rozdział 80104 Przedszkola 136.568,40

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 136.568,40zł

Wspólnej Polityki Rolnej

rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 309.545,55

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 309.545,55zł

Wspólnej Polityki Rolnej

§ 4.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2008 r. o kwotę 446.113,95

w dziale 801 - Oświata i wychowanie. 446.113,95

rozdział 80104 Przedszkola 136.568,40 zł

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.001,20 zł

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 3.873,45 zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 624,75 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 49.051,80 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 29.850,30 zł

§ 4268 Zakup energii 363,20 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 28.528,15 zł

§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 75,55 zł

§ 4438 Różne opłaty i składki 1.200,00 zł

§ 4758 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 6.000,00 zł

rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 309.545,55

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 1.910,90 zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 308,21 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 112.860,89 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 80.042,55 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 74.469,00 zł

§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 260,00 zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 874,00 zł

§ 4758 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 20.820,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000,00 zł

§ 5. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami:

zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania własne) 20.000,-

w dziale 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 20.000,-

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania własne) 20.000,- zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 20.000,-zł

rozdział 92695 - Pozostała działalność 20.000,-zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 20.000,-zł

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-09-2008 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 08:39