Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/155/2008


Uchwała Nr XXIII/155/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 04 września 2008 roku

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie

Gminy Dobra

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 późn. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.),

Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin korzystania z placów zabaw powinien być ogłoszony na specjalnych tablicach informacyjnych, w ilości odpowiedniej do wielkości obiektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 40 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Place zabaw, zlokalizowane na terenach gminnych, stanowią takie właśnie obiekty użyteczności publicznej. Są one kompleksowo wyposażane w urządzenia zabawowe i pełnią funkcję rekreacyjno - wypoczynkową dla dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie regulaminu korzystania z placów zabaw ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z urządzeń zabawowych, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/155/2008

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 04 września 2008 roku

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania

z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży.

 2. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny powinien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

 3. Rodzice/opiekunowie dzieci powinni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

 4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:

 • w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,

 • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,

 • zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek, i karuzel przez więcej, niż jedno dziecko na jednym miejscu.

 1. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

 • zaśmiecania terenu,

 • niszczenia i uszkadzania roślinności,

 • dewastowania urządzeń zabawowo - rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

 • zakłócania spokoju i porządku publicznego,

 • palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

 • wprowadzania zwierząt,

 • spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

 • palenia tytoniu,

 • przebywania osób nietrzeźwych.

 1. Właściciel/administrator placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

 2. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, tel. (091) 3914528.

Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest:
Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, tel. (091) 39 14 528

Telefony alarmowe:
Policja
- tel. 997
Pogotowie Ratunkowe
- tel. 999
Ogólny - pomoc
- tel. 112 (z tel. komórkowego)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-09-2008 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 08:38