Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/153/2008


U c h w a ł a nr XXIII/153/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 04 września 2008 r.

w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności gruntu zabudowanego oznaczonego numerem działki 90/6 położonego w mieście Dobra przy ul. Romualda Traugutta 6 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :

Z wnioskiem o wykup na własność gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym zwrócili się dotychczasowi użytkownicy wieczyści Stanisław Sionek i Jacek Sionek. Z uwagi na wykorzystanie i przeznaczenie przedmiotowej działki na cele inne niż mieszkaniowe (zabudowana jest budynkiem piekarni) jej użytkownikom wieczystym nie przysługuje prawo do bonifikaty w cenie nabycia gruntu, jaką dają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami umożliwia zbycie nieruchomości obciążonej użytkowaniem wieczystym wyłącznie na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, po cenie ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość. Na poczet ceny nabycia prawa własności zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustaloną według stanu na dzień sprzedaży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-09-2008 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 08:37