Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Dobrej Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony nasprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie miasta Dobra


Dobra,dn.30.05.2008r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Dobrej

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie miasta Dobra

miejscowość ulica

numer działki

powierzchnia w m2

cena wywoławcza netto

wadium 10%

postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Dobra, 3 Maja

515

141

2.000 zł

200,00 zł

40,00 zł

Dobra, Boh.Westerplatte

360

301

7.200 zł

720,00 zł

80,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są:

? działka budowlana, niezabudowana, nieuzbrojona, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra- strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami, położona przy ulicy 3 Maja w Dobrej, w ewidencji gruntów oznaczona numerem 515 - księgi wieczystej brak,

? działka rolna niezabudowana, uzbrojenie niepełne, przeznaczona w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami, grunt wpisany do rejestru zabytków pod nr 81 - Stare Miasto, położona przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Dobrej, oznaczona numerem 360 - księga wieczysta nr 31134,

Wytyczne Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla zagospodarowania działki nr 360 przy ulicy Boh. Westerplatte podlegającej sprzedaży: nowa zabudowa powinna być realizowana zgodnie z historyczną linią zabudowy, którą wyznaczają budynki zlokalizowane przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 7,12,14,15, dopuszcza się zabudowę dwukondygnacyjną z wysokim dwuspadowym dachem, kalenicą usytuowaną równolegle do ulicy Bohaterów Westerplatte, elewacja frontowa budynku powinna nawiązywać stylem i charakterem do historycznych budynków miasta Dobra poprzez zastosowanie elementów architektury takich jak: nietypowa stolarka okienna i drzwiowa, detal architektoniczny typu: opaski okienne i drzwiowe, gzymsy międzykondygnacyjne itp.

W/w nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych dziesiątek w górę

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu

nr 36937510415502447120000010 najpóźniej do dnia 26 czerwca 2008 roku do godziny 1400.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu

1 lipca 2008r, rozpoczęcie o godzinie 1100 w pokoju nr 2.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 535.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 02-06-2008 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2008 10:08