Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV-93/2007


UCHWAŁA NR XV/93/2007

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1090 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat:

 1. za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobra:

 1. zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 110 l w wysokości 5,42 zł;

zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 54,28 zł;

 1. zbieranych selektywnie: PET, szkło, makulatura oraz ulegających biodegradacji z pojemników o poj. 110 l w wysokości 3,63 zł

 2. zbieranych selektywnie: PET, szkło, makulatura oraz ulegających biodegradacji z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 36,38

 3. pozostałych odpadów komunalnych, z których wysegregowano wszystkie frakcje odpadów wymienione w ppkt.1 lit. b, c

z pojemników o poj. 110 l w wysokości 3,95 zł

z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 38,59 zł

 1. zbieranych luzem oraz wielkogabarytowych w wysokości 63,63 zł/ m3

 1. za dzierżawę pojemników:

 1. o poj. 110 l w wysokości 3,19 zł,

 2. o poj. 1100 l w wysokości 33,92 zł

 1. za odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Dobra w wysokości 5,37 zł/m3

 1. zlew ścieków w punkcie oczyszczania w wysokości 2,94/ m3

§ 2. Do stawek określonych w §1 doliczany będzie podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:17