Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XIII z dnia 25 października 2007 r


Protokół Nr XIII/2007 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 25 października 2007 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni na sesji : Danuta Jaworska, Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz.17:30

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XIII Sesji

  • przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej

2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI CELOWEGO ZWIĄZKU

GMIN R-XXI.

3. PODJĘCIE UCHWAŁ

3.1. w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Bienice,

3.2. w sprawie sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych

z jednoczesną sprzedażą na właśność gruntu w mieście Dobra

3.3. w spawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Grzęzno,

3.4. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na

2007 rok.

4. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDZETU GMINY I MIASTA

DOBRA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

5. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

7. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad ( 13 głosami za - jednogłośnie ).

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z sesji XII był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami. W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowani protokół został przyjęty - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt. 2 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI CELOWEGO

ZWIĄZKU GMIN R-XXI.

Informacja przygotowana i przedstawiona radnym przez Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Antoniego Bielidę (informacja w załączeniu do protokołu).

Radny Edward Stanisławczyk poruszył sprawę podniesienia opłaty za składowanie odpadów na składowiskach odpadów w Słajsinie gmina Nowogard z dniem 1 stycznia 2008 r. W związku z powyższym zostanie przesłany do gmin aneks do umowy na dostarczanie odpadów.

Podany wzrost cen jest drastycznie dużo wyższy od poprzednich stawek.

( Pismo skierowane od Celowego Związku Gmin R-XXI do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrej w w/w sprawie w załączeniu do protokołu).

Pan Antoni Bielida powiedział, że podziela pogląd radnego i też są pełni niepokoju, ale od tego tematu nie uciekniemy. Są to stawki ustalane niestety, ale odgórnie.

Ad. pkt 3. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Bienice.

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel wyjaśniła, że sprzedaż udziałów gminy Dobra wynoszących do 112/1063 części w działce zabudowanej o numerze 249, obręb Bienice w drodze przetargu. Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XIII/81/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Bienice została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

  • w sprawie sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych z jednoczesną sprzedażą na własność gruntu w mieście Dobra

Sekretarz - Dorota Kisiel wyjaśniła, że sprzedaż budynków mieszkalnych jednorodzinnych nastąpi na rzecz najemcy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Dobrej.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2007 r. w sprawie sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych z jednoczesną sprzedażą na własność gruntu w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

  • w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Grzęzno.

Dorota Kisiel Sekretarz Gminy - wyjaśniła, że sprzedaż udziałów gminy Dobra wynoszących do

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 09:49