Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenia o IV przetargu ograniczonym - dz. 394/11 w m. Dobra

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

Burmistrz Dobrej

działając na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. . Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801) oraz uchwały nr XXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.12.2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobra,

ogłasza czwarty ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Dobra

miejscowość ulica

numer działki

powierzchnia w ha

cena wywoławcza netto

wadium 10%

postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Dobra

394/11

0,0078

3168,00 zł

317,00 zł

32,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. działka nr 394/11 - położona w centralnej części miasta Dobra, powiat łobeski, oznaczona ,,B”, zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym o pow. zabudowy 17 m?. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej; dostęp do drogi publicznej wyznacza się poprzez ustanowienie służebność gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 394/6 na rzecz każdorazowego użytkownika działki nr 394/11. Działka uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - strefa zabudowy mieszkaniowej, strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod poz. 81. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, nr SZ1L/00019599/7.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych dziesiątek w górę. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

  1. Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające tytuł własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Dobra jako działki numer: 393, 394/4, 394/8 i 2037, obręb miasta Dobra.

Uwaga: nieruchomość obciążona bezumownym dzierżawcą.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium na konto gminy Dobra: Bank Spółdzielczy Goleniów, nr 26 9375 1041 5502 4471 2000 0190, najpóźniej do dnia 19.07.2019 r.

- złożenie najpóźniej w dniu 22.07.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej pisemnego zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym z kopią dowodu osobistego, dowodem wpłaty wadium, kopią aktu własności działki przyległej oraz oświadczeniem o zapoznaniu się warunkami przetargu ograniczonego.

Przetarg ograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu 29.07.2019 r. rozpoczęcie o godzinie 1000 w pokoju nr 2.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, pokój 16 lub telefonicznie, tel. 913914528 w 115.

Dobra, dnia 27.06.2019 r.

 

Burmistrz Dobrej

Krzysztof Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marysia Elert 27-06-2019 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marysia Elert 27-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Marysia Elert 27-06-2019 13:56