Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o II przetargu - udział do 6/9 w działce nr 119/1, o. Krzemienna

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Dobrej

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzed udziału do 6/9 w nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzemiennej, gmina Dobra, powiat łobeski.

 

miejscowość ulica

numer działki, wysokość udziału

powierzchnia w ha

cena wywoławcza netto

wadium 10%

postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Krzemienna

119/1,

udział 6/9

0,0113 ha

 

700,00 zł

70,00 zł

10,00 zł

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

? udział do 6/9 w działce gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 119/1 o pow. 0,0113 ha, oznaczonej klasą użytku Br-RIVa, położona w centrum wsi Krzemienna. Nieruchomość przeznaczona w SUiKZP gminy Dobra jako strefa zabudowy mieszkaniowej. Na działce zlokalizowana jest drewniana wiata w złym stanie technicznym, która nie jest przedmiotem wyceny i przetargu. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie: w zasięgu.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1L/00018092/6 w Sądzie Rejonowym w Łobzie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych dziesiątek w górę. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu nr 26 9375 1041 5502 4471 2000 0190 najpóźniej do dnia 23.07.2019 r. Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu, a nie data dokonania wpłaty.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu

29 lipca 2019 r., rozpoczęcie o godzinie 1100 , sala nr 2.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomości. Warunkiem podpisania umowy jest zapłata ustalonej kwoty w przetargu na konto gminy. Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel.091 39 14 528 wew. 115.

 

Dobra, dnia 27.06.2019 r.

 

Burmistrz Dobrej

Krzysztof Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marysia Elert 27-06-2019 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marysia Elert 27-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Marysia Elert 27-06-2019 13:54