Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

stypendia


OGŁOSZENIE


STYPENDIA DLA UCZNIÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI
Data: 10.05.2006
Dział Oświaty

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki ( Dz. U. Nr 73, poz. 503) informujemy wszystkich uczniów kwalifikujących się do takiej pomocy oraz ich rodziców o terminie składania wniosków o stypendia, który upływa w dniu 22 maja br. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie tego terminu).

Stypendium przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, którym do dnia 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych, na co najmniej 2005 r., przysługuje pomoc w formie stypendium.

Stypendium przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 532 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściwego ośrodka pomocy społecznej, stypendium może zostać przyznane uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę przekracza tę kwotę.

Stypendium jest przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z edukacją, w szczególności:

1) wyżywienia w stołówce szkolnej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, internatu, bursy lub stołówce prowadzonej przez inny podmiot;

2) zakwaterowania w internacie, bursie lub kwaterze prywatnej;

3) dojazdów do szkoły;

4) zakupu podręczników i pomocy szkolnych;

5) zakupu niezbędnej odzieży i obuwia;

6) nauki języków obcych i innych zajęć edukacyjnych, realizowanych w szkole i poza szkołą, oraz wycieczek szkolnych.

Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium jest przyznawane na okres do ukończenia przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, nie dłużej jednak niż do czerwca 2008 r.

Stypendium jest udzielane od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium przyznaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, rodziców zastępczych lub pełnoletniego ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów);

2) adres zamieszkania ucznia;

3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń;

4) określenie pożądanej formy stypendium.

Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się oświadczenie o wysokości dochodów rodziny ucznia, oraz zawiadomienie, decyzję lub inny dokument, potwierdzające przyznanie uczniowi stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych na co najmniej 2005 r.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wniosek złożony w szkole innej niż prowadzona przez powiat dyrektor szkoły przekazuje do starosty właściwego dla siedziby szkoły.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dnia 22 maja 2006 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek może być złożony po upływie tego terminu.

 

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 3914541

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 10-05-2006 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2006 15:09