Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej


BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA KONKURS NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DOBREJ

ul. Armii Krajowej 24

72- 210 DOBRA

1. Kierownicze stanowisko urzędnicze :

Kierownik Biblioteki Publicznej w Dobrej.

2. Wymagania niezbędne:

- określone w art.3 ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

3. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekoznawstwo lub ukończone inne studia wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa ,

 • znajomość zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury oraz niezbędnych przepisów,

 • umiejętność zarządzania zespołem,

 • umiejętność obsługi komputera ,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku ,

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy

 • samodzielność i odpowiedzialność,

 • biegła znajomość obsługi komputera

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

4. Zakres wykonywanych zadań na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

 • zarządzanie Biblioteką Publiczną w Dobrej oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

   • przygotowywanie i wprowadzanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych Biblioteki,

   • tworzenie strategii rozwoju Biblioteki Publicznej w Dobrej,

 • opracowywanie programów i planów działalności biblioteki,

 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność kulturalno - promocyjną w gminie

 • nadzór nad gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i ochroną materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem lektur szkolnych, informatorów, leksykonów, wydawnictw encyklopedycznych oraz literatury pięknej, polskiej i obcej,

 • nadzór nad udostępnianiem zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczaniem do domu, wprowadzeniem w miarę możliwości wypożyczeń międzybibliotecznych,

 • udzielanie fachowej pomocy w wykorzystaniu zbiorów oraz informacji o ich zawartości,

 • organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki, nauki i czytelnictwa,

 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa

 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 • prowadzenie działalności edukacyjnej, instrukcyjno-metodycznej, promocyjnej na terenie gminy Dobra

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys - C.V.

 • oświadczenie o niekaralności,

 • pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej w Dobrej wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

 • własna koncepcja programowa dotycząca prowadzenia Biblioteki Publicznej w Dobrej z uwzględnieniem zagadnień merytorycznych i ekonomicznych,

 • kwestionariusz osobowy ,

 • kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( oryginały dokumentów do wglądu )

 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywanej pracy

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców, inne dokumenty świadczące o osiągnięciach zawodowych kandydata lub o jego dodatkowych kwalifikacjach zawodowych,

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub przesyłać w terminie do

17 marca 2006 roku

pod adresem :

Urząd Miejski w Dobrej

Ul. Rynek 1

72-210 Dobra

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ? Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Biblioteki Publicznej w Dobrej ?.

WSZELKIE INFORMACJE W TEJ SPRAWIE MOŻNA UZYSKAĆ U SEKRETARZA GMINY POD NR TEL. 091-577-78-81

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 09-03-2006 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2006 10:10