Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ograniczony -działka niezabudowywana 301/1


.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Dobrej

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Dobra

miejscowość

numer działki

powierzchnia w ha

cena wywoławcza netto

wadium 10%

postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Dobra

301/1

0,2262

6.000

600 zł

60 zł

Do ceny netto ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotem sprzedaży jest:

? niezabudowana działka nr 301/1 - obręb miasta Dobra, powiat łobski, oznaczona ,,RIVa, zlokalizowana jest na zapleczu miasta, użytkowana rolniczo jako ogródek, kształt działki nieregularny, konfiguracja terenu płaska ze spadkiem, bez dostępu do drogi, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , ogrody działkowe, pola uprawne, łąki, od strony północnej graniczy z rzeką Dobrzenica. Przeznaczenie w SUiKZP miasta Dobra - grunty orne średnio korzystne, strefa ,,A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW-SZ1L/00023152/3.

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglając do pełnych dziesiątek w górę. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu ograniczonym na polepszenie zagospodarowania mogą brać udział właściciele lub współwłaściciele działek sąsiednich oznaczonych numerami 300, 301/2 i 303/1 obręb miasta Dobra, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r, nr 102, poz. 631) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/2013 z dnia 27.09.2013r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub na konto: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu nr Chociwlu nr 94 9375 1041 5502 4471 2000 0130 najpóźniej do dnia 18.12.2013 roku, datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu, a nie data dokonania wpłaty.

- złożenie najpóźniej w dniu 20.12.2013 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym z kopią dowodu osobistego, dowodem wpłaty wadium, kopią aktu własności działki przyległej oraz oświadczeniem o zapoznaniu się warunkami przetargu ograniczonego.

Przetarg ograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ulica Rynek 1, w dniu 23.12 2013r. rozpoczęcie o godzinie 1400 w pokoju nr 2.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. O miejscu i terminie podpisania umowy notarialnej zwycięzca przetargu zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa strona kupująca.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, tel. (091) 39 14 528.

Dobra, dnia 20.11.2013r.( przygotował Stanisław Wasilewicz)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wasilewicz 21-11-2013 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Wasilewicz 21-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2013 08:23