Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXII/2013 z dnia 23.08.2013 r.


Protokół Nr XXXI/2013 z nadzwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

23 sierpnia 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 14

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni: radna Maria Bąk i Kamila

Dorsz)

Obrady sesji zakończono - 1420

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji (Nr XXX i XXXI).

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata

2013 - 2020

- sprawie wystąpienia do sejmiku Województwa zachodniopomorskiego o

zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, sołtysów wsi, Przedstawicieli Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz przybyłych gości.

Radny Piotr Hebda zapytał na czyj wniosek została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Przewodniczący odpowiedział, iż sesja została zwołana na wniosek P.Burmistrz (wniosek w załączeniu do protokołu, w którym jest napisane uzasadnienie do podjęcia uchwały i zwołanie sesji w takim trybie.).

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły z ostatnich dwóch sesji (nr XXX i XXXI).

Protokoły zostały przegłosowane - 7 głosami za przy 5 głosach wstrzymujących

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał :

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2020

Skarbnik wyjaśnił, iż Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określiło wzór WPF i sposób jej przekazywania do regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wobec tego należało sporządzić WPF zgodnie z ogłoszonym wzorem za pomocą programu służącego do zarządzania budżetami j-s.t. „Bestia” i ponownie uchwalić, a następnie dostarczyć do R.I.O. w formie dokumentu elektronicznego, stąd ponowny projekt tej uchwały.

Rani bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXII/198/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 - 2020 została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż przedstawiciele z terenu naszej gminy do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej panowie Jan Kubik i Krzysztof Smela, wystąpili do rady Miejskiej o podjęcie działań mających na celu zmianę okręgu podatkowego dla potrzeb ustalania podstawy podatku rolnego z I na III okręg podatkowy. W związku z tym Urząd Miejski wystąpił do Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Lokalnych z pytaniami dotyczącymi procedury takiej zmiany oraz rekompensaty za utracone dochody gminy. Po otrzymaniu odpowiedzi w dniu 20 sierpnia 2013 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Dobrej z Prezesem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i wnioskodawcami. ( wystosowane pismo do Ministerstwa Finansów wraz z odpowiedzią w załączeniu do protokołu). Na spotkaniu Pani Burmistrz pozytywnie przyjęła argumenty wnioskodawców tj. fakt, iż gleby w naszej gminie są w średniej klasie jakości, perspektywa utraty możliwości występowania przez rolników o fundusze unijne oraz nie objęcie naszej gminy powiatową polityką rolną dla pozyskania europejskich funduszy wsparcia. Wobec powyższych argumentów, przedkłada się projekt rzeczonej uchwały.

Radny Piotr Hebda zapytał czy zmiana projektu uchwały tuż przed sesją nie będzie uchybieniem, czy sesja będzie ważna?

Przewodniczący rady odpowiedział, że będzie ważna gdyż projekt uchwały się nie zmienił, jedynie zmieniło się uzasadnienie do tej uchwały.

Nadmienił, iż uchwały przesyłane do Wojewody są bez uzasadnień.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Lebioda Danuta, która poparła wypowiedzi Pana Prezesa Z.I.R., który pozytywnie argumentuje zmianę okręgu podatkowego.

Pani Burmistrz powiedziała, że wiele nowych argumentów pozytywnie przyjęła w tej sprawie i mając to wszystko na względzie prosiła radę o przychylność w tej kwestii. Chcemy wyrównać do właściwego poziomu (dot.podatku rolnego).

Radny P.Hebda - oznajmił, że przeraża go skuteczność działań już od 10 lat, dlatego Klub Radnych w przeciągu tak krótkim wprowadził pod obrady tak ważny temat, który został odrzucony, a uzasadnienie było również pozytywne i przekonywujące.

Uważam, że radca prawny powinien być zmieniony, zdarzają się sytuacje, w których nie potrafi zająć odpowiedniego stanowiska w danej sprawie.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że dziesięć lat temu sytuacja była inna, realizowaliśmy środki unijne.

Spotkanie z Panem Sierpiński wyjaśniły wszystkie zapytania i problemy, prezes wrócił z Brukseli z świeżutkimi informacjami, na które czekałam i które pomogły rozwiązać podjęcie tych działań.

Jeśli chodzi o pracę radcy prawnego to oceniam ją bardzo dobrze i to ja zatrudniam i nie zamierzam rozwiązać z nim umowę o pracę.

Radny K.Łojek - zwrócił się w imieniu Klubu o głosowanie za przyjęciem w/w omawianego projektu uchwały.

Wobec powyższego Przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXII/199/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego została przyjęta przez Radę -11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Kazimierz Łojek - zapytał dlaczego na tak ważnych spotkaniach, które, odbyło się w sprawie okręgu podatkowego nie zaproszono ani członka ani Przewodniczącego Kluby Radnych. Również nie zaproszono przewodniczącej komisji budżetu, oznajmił, że jest im przykro i mają żal.

P.Burmistrz - odpowiedziała, że jeśli będzie uważała za stosowne to zaprosi, a klub również może zaprosić na swoje posiedzenia, na których na pewno zostałyby przekazane wszelkie informacje.

Radna B.Marut - zapytała czy gmina występowała o zabezpieczenie środków na położenie chodnika w Wojtaszycach?

P. Burmistrz - odpowiedziała - iż wniosek został wysłany, jeśli tylko otrzymamy odpowiedź w tej sprawie to ją przekażę.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1420 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 09-10-2013 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 09-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2013 11:59