Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXV/ 226/2005


UCHWAŁA NR XXXV/ 226/2005

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 sierpnia 2005 r.

w sprawie wystąpienia o zmianę rodzaju miejscowości na terenie gminy Dobra

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759) oraz art. 3 ust. 2 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612, z 2005r. Dz. U. nr 17, poz. 141), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje.

§ 1. Wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o dokonanie zmiany określającej rodzaj wymienionych poniżej miejscowości położonych na terenie gminy Dobra, w następujący sposób:

Lp. Nazwa miejscowości Określenie rodzaju Określenie rodzaju

miejscowości przed zmianą miejscowości po zmianie

1. Grzęzienko osada wieś

2. Wrześno osada wieś

3. Zapłocie kolonia wieś

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych minister właściwy do spraw administracji publicznej, w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, ustali w drodze rozporządzenia, wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. Aktualizację nazw miejscowości prowadzi Główny Urząd Statystyczny w ramach rejestru TERYT.

W wyniku dokonanej weryfikacji nazw miejscowości znajdujących się na terenie gminy Dobra z aktualnym Wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce oraz katalogiem miejscowości prowadzonym przez GUS w ramach systemu TERYT, w przypadku trzech miejscowości z terenu naszej gminy stwierdzono niezgodność określenia rodzaju miejscowości z faktyczną ich funkcją.

Art. 2 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1612/ precyzuje określenia rodzajów miejscowości. I tak:

osada - niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennym /wyróżniającym się/ charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osada młyńska, osada leśna, osada rybacka, osada kolejowa, osada po byłym państwowym gospodarstwie rolnym; osada może być samodzielna lub stanowić część innej jednostki osadniczej;

kolonia - jednostka osadnicza powstała jako rezultat ekspansji miejscowości poza obszar wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności: kolonia miasta, kolonia wsi;

wieś - jednostka osadnicza o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych nieposiadająca praw miejskich lub statutu miasta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-09-2005 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2005 14:54